Make your own free website on Tripod.com


AISolution99.com
 

We provide
the Advance Image Solutions

Home

Products

Contact

FAQ

About

Business No: 21854600481

 

โทร.0-2978-2570   |   Call Today

 

DR 2080C

DR 3060

DR 3080C

DR 5020

DR 6080

DR 9080C

 

 

 

ค้นหาผลิตภัณฑ์

 
DR-3060

รายละเอียดคุณลักษณะ
เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ DR-3060
(CANON DOCUMENT READER DR-3060)

 •  เป็นเครื่องจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop Documents Scanner)

 • ใช้วัสดุในการสแกนแบบ Contact Image Sensor (CMOS CIS)

 • ป้อนกระดาษด้วยระบบลูกยาง ไม่ใช้สายพานลำเลียงกระดาษเพื่อความคงทนและรวดเร็ว

 •  สามารถสแกนเอกสารขาวดำ ที่ Grayscale 256 ระดับ

 •  ความเร็วในการสแกนเอกสารขนาด A4 ที่ 40 แผ่นต่อนาที

 • ให้ความละเอียดในการสแกนสูงสุดที่ 300 x 300 dpi

 •  สามารถสแกนเอกสารพร้อมกันได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเอกสาร

 •  สามารถเลือกการป้อนกระดาษได้ 3 วิธีได้แก่ แบบปกติ / อัตโนมัติ / ป้อนด้วยมือ

 • รองรับขนาดของเอกสาร : กว้าง 55-257 มม. ยาว 70-364 มม.
  รองรับความหนาของเอกสาร  :  ป้อนอัตโนมัติ 0.06-0.15 มม.
                                               :  ป้อนด้วยมือ 0.05-0.20 มม.

 •  ถาดป้อนกระดาษ รองรับเอกสารขนาด 80 แกรมได้ถึง 100 แผ่น

 •  สามารถสแกนด้วยฟังก์ชั่น Skip-Blank-Page ซึ่งจะข้ามหน้าเอกสารที่เป็นหน้าว่าง ไม่มีข้อความ หรือภาพใดๆ ไปโดยอัตโนมัติ

 •  สามารถตั้งค่าปรับชดเชยแสงอัตโนมัติ, ปรับความหนาบางอัตโนมัติ, ปรับความเอียงของกระดาษ, นับจำนวนกระดาษ, เปลี่ยนคำสั่งในการสแกน ด้วยแผ่นควบคุมการจัดเก็บ (Function Sheets)

 • ฟังก์ชั่น Pre-Scan ช่วยให้ปรับความสว่างและความคมชัด ดูผลการปรับได้ โดยไม่ต้องสแกนใหม่อีกครั้ง

 • รองรับการสแกนเอกสารที่มีเคมีเพื่อทำสำเนาในตัว (NCR Paper)

 • รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้ไม่ว่าจะเป็น Windows 95/98/Me/NT/2000/XP พร้อมรองรับไดรเวอร์มาตรฐาน ทั้ง ISIS และ TWAIN

 •  เชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วย SCSI-II Interface

 • รับประกันสินค้าจากบริษัทเป็นเวลา 1 ปี

 

Copyright 2003 www.AISolution99.com