Make your own free website on Tripod.com


AISolution99.com
 

We provide
the Advance Image Solutions

Home

Products

Contact

FAQ

About

Business No: 21854600481

 

โทร.0-2978-2570   |   Call Today

 

DR 2080C

DR 3060

DR 3080C

DR 5020

DR 6080

DR 9080C

 

 

 

ค้นหาผลิตภัณฑ์

 
DR-3080C

รายละเอียดคุณลักษณะ
เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ DR-3080c
(CANON DOCUMENT READER DR-3080c)

 •  เป็นเครื่องจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop Documents Scanner)

 • ใช้วัสดุในการสแกนแบบ Contact Image Sensor (CMOS CIS)

 • ป้อนกระดาษด้วยระบบลูกยาง ไม่ใช้สายพานลำเลียงกระดาษเพื่อความคงทนและรวดเร็ว

 • สามารถสแกนเอกสารสี ที่ระดับสี 24 บิต และ ขาวดำ ที่ Grayscale 256 ระดับ

 • ความเร็วในการสแกนเอกสาร 40 แผ่นต่อนาที ด้วยความละเอียดสูงสุด 300 x 300 dpi

 • สามารถเลือกการป้อนกระดาษได้ 3 วิธี : ปกติ / อัตโนมัติ / ป้อนด้วยมือ

 • สามารถสแกนเอกสารพร้อมกันได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเอกสาร

 • สแกนเอกสารหน้า–หลังต่างลักษณะสีได้ โดยแยกการสแกนสีและ Grayscale อัตโนมัติ

 • รองรับขนาดเอกสารได้ตั้งแต่ : กว้าง 55-257 มม. ยาว 70-364 มม.
  รองรับความหนาของเอกสารได้  :  ป้อนอัตโนมัติ 0.06 – 0.15 มม.
                                                   :  ป้อนด้วยมือ 0.05 – 0.20 มม.

 • ถาดป้อนกระดาษ รองรับเอกสารขนาด 80 แกรมได้ถึง 100 แผ่น

 • มีฟังก์ชั่นการลบสี RGB Color Dropout ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกลบสี แดง เขียว น้ำเงินออกจากภาพได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดสแกนภาพ

 • สามารถตั้งค่าปรับชดเชยแสงอัตโนมัติ, ปรับความหนาบางอัตโนมัติ, ปรับการเอียงของกระดาษ, เปลี่ยนคำสั่งในการสแกนด้วยแผ่นควบคุมการจัดเก็บ (Function Sheets)

 • สามารถตั้งค่าการใช้งานสำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้ถึง 20 รูปแบบ

 • สามารถสั่งสแกนด้วยฟังก์ชั่น Skip-Blank-Page ซึ่งสแกนข้ามหน้าเอกสารที่เป็นหน้าว่าง ไม่มีข้อความ หรือภาพใดๆ ไปโดยอัตโนมัติ

 • รองรับการสแกนเอกสารที่มีเคมีเพื่อทำสำเนาในตัว (NCR Paper)

 • สามารถใช้ Endorser เพื่อประทับข้อความและวันที่บนเอกสารที่สแกนได้โดยอัตโนมัติ

 • สามารถทำการอ่านรหัสแท่งได้ (Barcode)

 • รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้ไม่ว่าจะเป็น Windows 95/98/Me/NT/2000/XP พร้อมรองรับไดรเวอร์มาตรฐาน ทั้ง ISIS และ TWAIN

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วย SCSI-II Interface

 • รับประกันสินค้าจากบริษัทเป็นเวลา 1 ปี
 

Copyright 2003 www.AISolution99.com