Make your own free website on Tripod.com


AISolution99.com
 

We provide
the Advance Image Solutions

Home

Products

Contact

FAQ

About

Business No: 21854600481

 

โทร.0-2978-2570   |   Call Today

 

DR 2080C

DR 3060

DR 3080C

DR 5020

DR 6080

DR 9080C

 

 

 

ค้นหาผลิตภัณฑ์

 
DR-5020

รายละเอียดคุณลักษณะ
เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ DR-5020
(CANON DOCUMENT READER DR-5020)

 •  เป็นเครื่องจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop Documents Scanner)

 • ใช้วัสดุในการสแกนแบบ Contact Image Sensor (CMOS CIS)

 • หน่วยความจำมาตรฐานภายในเครื่อง 64 MB ขยายได้สูงสุดที่ 128 MB

 • ป้อนกระดาษด้วยระบบลูกยาง ไม่ใช้สายพานลำเลียงกระดาษเพื่อความคงทนและรวดเร็ว

 • ความเร็วในการสแกนเอกสารขาวดำขนาด A4 สูงสุดที่ 79 แผ่นต่อนาที

 • ความเร็วในการสแกนเอกสารขาวดำขนาด A3 สูงสุดที่ 58 แผ่นต่อนาที

 • สแกนได้ด้วยความละเอียดสูงสุด 400 x 400 dpi

 • สามารถเลือกการป้อนกระดาษได้ 3 วิธี : ปกติ / อัตโนมัติ / ป้อนด้วยมือ

 • สามารถสแกนเอกสารพร้อมกันได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเอกสาร

 • รองรับขนาดเอกสารได้ : กว้าง 55-297 มม. ยาว 70-432 มม. และ
  รองรับความหนาของเอกสารได้  : ป้อนอัตโนมัติ 0.06 – 0.15 มม.
                                                  : ป้อนด้วยมือ 0.06 – 0.20 มม.

 • ถาดป้อนกระดาษ รองรับเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรมได้ถึง 500 แผ่น

 • มีปุ่มควบคุมบนตัวเครื่องสำหรับสั่งการทำงาน และมีจอภาพแสดงสถานะและจำนวนเอกสารที่สแกน

 • สามารถตั้งค่าปรับชดเชยแสงอัตโนมัติ, ปรับความหนาบางอัตโนมัติ, ปรับการเอียงเอกสาร, เปลี่ยนคำสั่งในการสแกนด้วยแผ่นควบคุมการจัดเก็บ (Function Sheets)

 • รองรับการสแกนเอกสารที่มีเคมีเพื่อทำสำเนาในตัว (NCR Paper)

 • สามารถใช้ Endorser เพื่อประทับข้อความและวันที่บนเอกสารที่สแกนได้โดยอัตโนมัติ

 • สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อให้อ่านรหัสแท่งได้ (Barcode)

 • รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้ไม่ว่าจะเป็น Windows 95/98/Me/NT/2000/XP พร้อมรองรับไดรเวอร์มาตรฐาน ทั้ง ISIS และ TWAIN

 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วย SCSI-II Interface

 • รับประกันสินค้าจากบริษัทเป็นเวลา 1 ปี
 

Copyright 2003 www.AISolution99.com